EA Download Manager 7.2.0.32

EA Download Manager 7.2.0.32

Electronic Arts – 21MB – Freeware –
ra khỏi 86 phiếu
Tải về-công cụ để cập nhật hoặc tải về mua trò chơi EA.

Tổng quan

EA Download Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 691 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EA Download Manager là 7.2.0.32, phát hành vào ngày 06/01/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

EA Download Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 21MB.

Người sử dụng của EA Download Manager đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho EA Download Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 691 UpdateStar có EA Download Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.